* ระบบรับสมัครจะเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน พ.ศ.2564 กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

สรุปจำนวนผู้สมัคร
จำนวนผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

256

จำนวนผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

101

รวมทั้งหมด

357


ติดต่อสอบถาม
   Facebook สารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง
   ผู้ดูแลระบบ โทร. 092-664-8008